Generell sekretesspolicy

Profilmakarna är ansvarig för denna webbplats. Företaget är registrerat i Södertälje, Sverige. Profilmakarna är medveten om vikten av att skydda sekretessen för personlig och finansiell information. För att skydda den information du ger oss har vi instiftat strikta riktlinjer och säkerhetsåtgärder. När du registrerar dig online på vår webbplats www.profilmakarna.se eller via vår butik godkänner du att vi bearbetar och använder inlämnade personuppgifter i enlighet med denna sekretesspolicy. Sekretesspolicyn gäller för alla personuppgifter som samlas in, bevaras eller används av Profilmakarna.

Vilken information sparar/lagrar/samlar Profilmakarna?

Profilmakarna sparar och lagrar personlig data från alla webbplatsbesökare som registrerar information på webbplatsen eller handlar i webbshopen och eller genom någon oss på Profilmakarna. Vi samlar och skyddar också viss personlig information, såsom namn, företagsadress, företagstelefonnummer och företagets e-postadress, etc. från våra kunder. För att ge dig en bättre upplevelse kan vi kombinera den information som du ger oss med annan information som är tillgänglig för allmänheten.

Hur använder Profilmakarna den information som du anger?

Vi använder informationen för att förbättra och anpassa din shoppingupplevelse hos oss och för att kommunicera med dig i enlighet med denna policy. Om du delger oss din information, antingen på vår webbplats, genom kommunikation via e-mail, eller till vårt kontor, kommer vi använda den informationen för att behandla de beställningar du gör hos oss och för att hålla dig informerad om speciella events eller kampanjer. I övrigt använder vi den information du ger oss för att se över vår prestation och för att förbättra våra tjänster och vår service till dig samt för att kommunicera med dig om du gjort en beställning. Vi kan också komma att, utan begränsning, använda information om ditt produktintresse och inköp från oss för att förbättra vår webbplats, samt din kontakt med vårt kontor.

Hur länge sparar vi din information?

Vi sparar endast information så länge som anses vara fördelaktigt för dig, dvs nödvändigt för att vi ska utföra våra kontraktuella åtaganden gentemot dig samt för att möta de lagstadgade lagringstiderna. Om du skulle vilja bli borttagen så var vänlig kontakta info@profilmakarna.se.

Delar Profilmakarna din information till andra?

Profilmakarna säljer, hyr ut eller avslöjar inte våra kunders namn, postadress, e-postadress eller annan personlig information. Vi lämnar inte ut din information på annat sätt till tredje part, såvida vi inte är skyldiga att göra detta enligt lag eller i samband med rättsligt anspråk eller förfarande.

Säkerhet

Profilmakarna använder lämpliga och tillgängliga säkerhetsåtgärder för att skydda den information som du lämnat till oss. Samtidigt som vi vidtar rimliga åtgärder för att skydda din personliga information från obehörig tillgång, intrång eller användning accepterar du att ingen internet-dataöverföring kan vara säker från tillträde av oavsiktliga mottagare. Detta gör att du inte kan hålla oss ansvariga för brott mot säkerheten om det inte är på grund av försumlighet.

Riktighet och upprätthållande

Du har rätt att begära tillgång till och korrigering av alla personuppgifter som du lämnar till oss. Du kan ta bort ditt namn från Profilmakarnas marknadsföringslista och/eller användare genom att kontakta vår kundtjänst på: + 46 8 550 648 00 eller genom att kontakta oss via e-post: info@profilmakarna.se

Accepterande av sekretesspolicy och modifieringar

Genom att besöka och använda dig av Profilmakarnas webbplats, göra inköp i vår webbshop befintlig eller framtida, eller ange personlig information till vårt kontor samtycker du till vår användning och utlämnande av information på det viset som beskrivs i denna sekretesspolicy. Profilmakarna förbehåller sig rätten att vid vissa tillfällen göra ändringar i sekretesspolicy och/eller praxis. Den aktuella policyn finns tillgänglig på vår webbplats och vi uppmanar dig att läsa den, speciellt varje gång du använder vår webbshop. Vi kommer att meddela dig eventuella ändringar i vår sekretesspolicy genom att publicera ändringarna på vår webbplats.