Inom vårt affärsområde specialproduktion så finns det inga begränsningar. Här kan vi tillsammans låta fantasin flöda. Har du en unik pmsfärg eller ser framför dig en unik produkt som inte finns på marknaden idag - inga problem.

Vi har många års erfarenhet av specialproduktioner så ni kan helt och fullt lita på att det blir rätt och att leveransen inklusive tull, försäkringar osv fungerar.

Kontakta oss så kan vi berätta om lite olika case som vi gjort inom special.